Lage Traan 8b, Leek
Ma - Zat: 08.30 - 17.00 *
Jager en De With Sierbestrating - Leek, Groningen

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Jager en de With kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jager en de With, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jager en de With verstrekt.

Jager en de With kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Jager en de With gegevens nodig heeft:

Jager en de With verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Jager en de With uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Jager en de With bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Jager en de With verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Jager en de With worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jager en de With gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jagerendewith.nl. Jager en de With zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Jager en de With neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jager en de With maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jager en de With verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jager en de With op via info@jagerendewith.nl.

Jager en de With is als volgt te bereiken:

Postadres: Lage Traan 8b, 9351 VL Leek
Vestigingsadres: Lage Traan 8b, 9351 VL Leek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70699291
Telefoon: 0594 - 697 256
E-mailadres: info@jagerendewith.nl